Нікополь. КДНЗ № 11 «Ластівка» Загально-розвиваючого типу

 

Освітній процес

         НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС КДНЗ № 11 "Ластівка" 

 

На виконання Закону України "Про мови" в КДНЗ №11 "Ластівка" мова освітнього процесу відповідає державним стандартам.

 

КДНЗ №11 «Ластівка» працює за такими програмами,

затвердженими на педраді №1 від 31.08.2020 р.

 

·        Оновлена 2017р. Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»;

·        Оновлена 2017р. Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»;

·        Програма розвитку дітей від пренатального періоду до 3-х років «ОБЕРІГ»

 

Парціальні програми:

·        Програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку «Про себе треба знати, про себе треба дбати»;

·        Програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку «Радість творчості».

·        Програма з морального виховання дітей дошкільного віку  «Скарбничка моралі»;

·        Програма з організації театралізованої діяльності в ДНЗ «Грайлик»;

·        Програма з формування основ безпечної поведінки дітей дошкільного віку під час дорожнього руху « Дитина у світі дорожнього руху»

 

1.     музичний  керівник Тимофеєва Н.І.

    «Дитяча  хореографія», автор Шевчук А. С..

2.     вихователь Кормишова Н.С. (03гр.)

 Програма з морального виховання дітей дошкільного віку  «Скарбничка моралі»

3.     вихователь Жилічева О.І. (05гр.)

   «Розвиток творчих здібностей у дітей на заняттях з малювання»

    автор Л.М. Шульга;

  «Кольорові долоньки», автор Ликова І. О.;

    Програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного      віку «Радість творчості» автори Д.В. Самойлик, Р.М. Борщ.

4.     вихователь Моргун Н.М. (02гр.)

      «Дитина і казка», автор Калуська Любомира.

5.     вихователь Мазя О.І. (04гр.)

      «Навчання дошкільнят грі у шахи» автор Н.Л.Ярмолаєва.

 

Вихователь-методист КДНЗ №11 «Ластівка»      Г.В. Никончук

 

Навчально-виховний процес в КДНЗ №11 "Ластівка"  ПІДПОРЯДКОВАНО ТА ПРОВОДИТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ оновленої 2017р.  ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ дитини ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ "УКРАЇНСЬКЕ ДОШКІЛЛЯ".

 

Програма "Українське дошкілля"

Працюємо за програмою розвитку дитини дошкільного віку

«Українське дошкілля»

 

       Комплексна  регіональна програма  розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля». Мета даної програми – розширити змістовий компонент освітньої роботи з дітьми, розкриваючи етнічні – історичні та соціокультурні особливості Західного регіону. Програма побудована на принципах науковості, інтеграції, системності, комплексності, гуманізації змісту навчання та виховання.

«Українське дошкілля» визначає завдання і зміст розвитку дитини віком від двох до шести років через призму Базового компонента дошкільної освіти в Україні (2012р.). Розгляд кожного вікового періоду розпочинається розділом «Психологічна характеристика дитини», в якому надані вікові характеристики розвитку. Це дає змогу вихователеві орієнтуватись на психологічні особливості розвитку дитини. У програмі визначено завдання і розмах напрямків роботи з дітьми, а саме: фізичний розвиток, соціально-моральний, пізнавальний розвиток, мовленнєвий розвиток, художньо-естетичний, креативний розвиток та емоційно-ціннісний розвиток. Кожний підрозділ закінчується показниками компетентності для визначення рівня розвитку дитини в кінці навчального року. Є показники компетентності випускника ДНЗ. Цікавим є те, що в Програму введено напрямки роботи «Основи правової культури», «Духовне виховання», «Основи економічної культури». Рівень розвитку зв’язного мовлення є показником і умовою соціальної активності особистості, а формування такого мовлення сприяє всебічному розвиткові дошкільника, особливо розвиток комунікативної діяльності. З цією метою введено напрям роботи «Мовленнєвий етикет».

У програмі особливий акцент зроблено на завдання мовленнєвого розвитку дітей старшого дошкільного віку, враховуючи обов’язковість дошкільної освіти з п’ятирічного віку. У Програмі однією із складових мовленнєвого розвитку є завдання з підготовки дітей до навчання елементів граматики та підготовки руки до письма. Художньо-естетична лінія розвитку представлена такими видами роботи: читання і розповідання художніх творів, інсценування та драматизація за змістом творів художньої літератури, музика, образотворча діяльність. До переліку художніх творів уведені твори Західного регіону (І.Франко, О.Пчілка, М.Хоросницька, І.Калинець, М.Людкевич, П.Радковець, І.Радковець, Марійка Підгірянка та ін.). Ігрова діяльність виокремлена окремо, адже вона є провідним видом діяльності дитини дошкільного віку. Психолого-педагогічна наука й практика стверджують, що в дитини, яка не «прожила» повноцінно всі етапи розвитку власної ігрової діяльності – від маніпулярних ігрових дій до ігор з правилами, значно затримується формування відповідної мотивації учіння.

В програмі «Українське дошкілля» розширено і систематизовано завдання з розвитку трудових умінь за напрямком роботи «Трудова діяльність». Програма «Українське дошкілля» орієнтує на розширення кола уявлень дітей про культуру, традиції українського народу. Такий аспект роботи введений для пізнавального розвитку, збагачення знань дітей про Західний регіон, історичні пам’ятки, формування стійкого інтересу до народознавчого матеріалу свого регіону, бажання пізнати його ближче. Свої завдання дошкільний навчальний заклад реалізує у тісній співпраці зі сім’єю: активне залучення батьків до освітнього процесу, консультування з питань психолого-педагогічної підготовки до виховання дітей. Розділ «Співпраця з сім’єю» передбачає напрям спільної діяльності педагога і батьків із забезпечення повноцінного розвитку особистості дитини.

Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» синтезує історичні надбання, нові досягнення теорії та практики дошкільної освіти, актуальні суспільні вимоги до неї, забезпечуючи гармонійний розвиток дитини. Вона відображає запити практиків, орієнтує на системність щодо гуманістично спрямованої активної роботи з формування життєвої компетентності дошкільника. З метою охоплення дошкільною освітою всіх дітей дошкільного віку, особливо дітей п’ятирічного віку Програму можна використовувати також для роботи з дітьми в дошкільних навчальних закладах із короткотривалим режимом перебування, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах, центрах розвитку.

Структурування програми

«Українське дошкілля». авт.-упор. Білан О. І. (лист МОНмолодьспорту про надання грифа "Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України" від 09.12.2011 № 1/11-11601). Створена колективом Львівського обласного інституту удосконалення вчителів на основі «Програми виховання та навчання в дитячому садку» (К., 1986) і досвіду роботи педагогів 30-х років XX ст.

Програма охоплює навчання і виховання дітей від третього до сьомого року життя. Вона орієнтує на роботу з дітьми за такими тематичними підрозділами: побут, ігри, охорона здоров'я і фізичне виховання дітей, рідний край, розвиток мовлення, формування початкових математичних уявлень, естетичне виховання і художня творчість дітей, виховання основ культури поведінки і взаємин, праця.

Особливо багата програма на історико-етнографічний матеріал, оскільки укладачі розглядали її як регіональну.

         Мета даної програми  - розширити змістовий компонент освітньої роботи з дітьми, розкриваючи етнічні, історичні та соціокультурні  особливості Західного регіону.

         Програма побудована на принципах науковості, інтеграції, системності, комплексності, гуманізації змісту навчання та виховання. «Українське дошкілля» визначає завдання і зміст розвитку дитини . Розгляд кожного вікового періоду розпочинається розділом «Психологічна характеристика дитини», в якому подані вікові характеристики розвитку. Це дає змогу вихователеві орієнтуватись на психологічні особливості розвитку дитини.

         Свої завдання дошкільний заклад реалізує у тісній співпраці з сім’єю. Цікавим є те, що в Програму введено напрями роботи «Основи правової культури», «Духовне виховання», «Основи економічної культури».

         Рівень розвитку зв’язного мовлення є показником і умовою соціальної активної особистості, а формування такого мовлення сприяє всебічному розвиткові дошкільника, особливо розвиток комунікативної діяльності. З цією метою введено напрям роботи «Мовленнєвий етикет».

         У Програмі  особливий акцент зроблено на завдання мовленнєвого розвитку дітей старшого дошкільного віку, враховуючи обов’язковість дошкільної освіти з п’ятирічного віку.

         Художньо-естетична лінія розвитку представлена такими видами роботи: читання і розповідання художніх творів, інсценування та драматизація за змістом творів художньої літератури, музика, образотворча діяльність. До переліку художніх творів уведені твори Західного регіону (І.Франко, М.Хоросницька, І.Калинець, М.Людкевич, П.Радковець, І.Радковець, Марійка Підгірянка, Олена Пчілка та ін..)

         Стратегічною метою дошкільної освіти є розвиток життєвої компетенції дитини, спрямування її на творчість і самореалізацію. Провідною діяльністю дітей дошкільного віку є ігрова діяльність.

         З метою охоплення дошкільною освітою всіх дітей дошкільного віку, особливо дітей п’ятирічного віку , Програму можна використовувати також для роботи з дітьми в дошкільних навчальних закладах із короткотривалим режимом перебування, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах, центрах розвитку.

 

         Програма розвитку дітей дошкільного віку «Українське дошкілля» відображає запити практиків, орієнтує на системність щодо гуманістично спрямованої активної роботи з формування життєвої компетентності дошкільника.

 

     ВЕЛИКА УВАГА В ЗАКЛАДІ ПРИДІЛЯЄТЬСЯ ПИТАННЯм баготограного розвитку ВИХОВАНЦІВ. ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕКТИВ з 2015-2020 р.р. ПРАЦЮВАВ НАД РЕАЛІЗАЦІЄЮ ЗАВДАНЬ науково-методичної ПРОБЛЕМИ ОБЛАСТІ  "Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства", над визначенням освітніх стратегій соціалізації особистості, розробки показників соціального розвитку дітей різних вікових груп, удосконалення системи психолого- педагогічного супроводу, як важливого чинника процесу соціалізації.